Chiếc ba lô cứu nạn

Hôm nay mình nhận được một lá thư của một khách hàng, mình vô cùng ngạc nhiên vì đây là việc rất hiếm hoi khi khách hàng gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc.…